Op dit moment is er nog geen passende content op dit domein.


FOSS / Free and Open Source Software | Vrije software en opensourcesoftware

---

FOSS de verzamelterm voor vrije software en opensourcesoftware, is software waarvan de licentie aan gebruikers het recht geeft om de software naar eigen inzicht te gebruiken, aan te passen, te verbeteren en de broncode inclusief aanpassingen te verspreiden doordat de broncode volledig vrij beschikbaar is.

De Engelse term free and open-source software bevat het woord free (vrijheid - gratis).

Om verwarring te voorkomen (het Engels heeft namelijk meerdere betekenissen voor free) wordt soms de term FLOSS gebruikt, waarbij de 'L' staat voor Libre (Frans voor "vrij"). Het benadrukt nog eens dat het bij vrije software draait om vrijheden en niet zozeer om kosten.

---

Wij maken bij colanidns enkel en alleen gebruik van vrije en open source software voor onze diensten en hosting.

---

Voor meer informatie neem contact op met de webmaster